Last Minute Egypt - Dovolenka Egypt

Bohovia starovekého Egypta

Bohovia starovekého Egypta to sú stovky bohyní a bohov, ktorí sú uctievaní v podobe fetišov, zvierat, rastlín, ľudských aj fantastíckych bytostí. Uctievaní egyptskí bohovia sa menili podľa vole panovníka, ktorý práve zasadol na tron, alebo podľa vole egyptských kňazov. Achnaton, známy ako kráľ kacír, všetkých bohov svrhol a jediným bohom bol Aton. Počiatkom roku 3000 pr. n. l. došlo k poľudšteniu bohov i cez to však zostali ľudia u zvieracích symbolov, kedy sú egyptskí bohovia predstavováni ako človek so zvieracou hlavou.

Bohovia starého Egypta

Amon (Amun) - boh stvoriteľ; boh plodnosti spojovaný s baranom a husou
Amon-Ré - vznikol spojením bohov Amona a Réa, najvyšší boh v dobe 18. dynástie
Anup (Anúbis) - boh s hlavou šakala mal dohľad nad balzamovaním a doprovádzal zomrelého "na druhú stranu". Strážca podsvetí
Apis (Hapi) - posvatný byk, zosobňuje rieku Níl. Syn Horoa, ochránca pozostatkov mrtvých
Apop (Apópis) - démon v podobe veľkého hada. Nepriatel boha slnka Ré. Vždy porazený Réemom v ich nekonečnom boju. Snažil sa najroznejšími nástrahami brániť bohovi Ré, aby mohol plavať vo svojej lodi
Atum - boh zapadajúceho slnka
- vzniká zroďením, po smrti sa spojuje s Ka; je to niečo ako duša,svedomia a vedomia
Bast (Baset) - ochránkyňa mesta Pibaste; jej posvätným zvieraťom bola mačka
Bes - boh hudby, lásky, štastia a manželstva. Znázorňovaný ako trpaslík
Eset, Eseta (Isis) - žena Usirova a matka Horova. Bohyna s kúzelnou mocou využívanou pre konanie dobra a hájenia spravodlivosti. Najuctievanejšia bohyna starovekého Egypta
Geb - boh zeme, vegetácie, ochranoval pred hadami a štírami. Syn boha vzduchu Šova a bohyne vody Tefnut. So setrou a ženou Nut mali deti Usira, Esetu, Sutecha, Nebhet. Boh je zobrazován často v zelenej farbe
Hah - boh času a nekonečnosti priestoru
Hapi (Apis)- posvätny byk, zosobnenie rieky Nílu. Syn Hóra, ochránca pozostatkov mrtvých
Hathor - bohyna radosti, nebe; ochránkyna žien, hudobníkov a mrtvých. Matka a manželka boha sĺnka Réa. Bohyna s kravskou hlavou. Spoločnica Hóra
Hór - boh neba, slnka, svetla; v podobe sokola, alebo s korunou Horného a Dolného Egypta. Syn Usira a Esety, slnečný boh a ochránca kráľovskej moci. Neskor dostal ľudskú podobu
Imhotep - boh liečiteľ; skutočný človek, poradca a architekt faraóna Džosera (26 st. pr. n. l.)
Ka - ľudský dvojník predstavujúci životnú silu. Je nesmrteľný, vzniká pri zrodení. Zobrazoval sa ako postava malého dieťata stojacieho za osobou. Dodává mrtvému silu pre život na onom svete. Po smrti se spojil s Bá
Khons - mesačný boh, neskor boh liečitel
Maat - bohyna pravdy, spravedlivosti, zákonnosti a vesmirného usporiadania. Účastnila sa obradov "váženia srdca". Symbolom je perie
Min - povodne boh plodnosti, živiteľ ľudí, stvoriteľ sveta. Neskor sa stal ochráncom pútníkov a bohom ciest. Vyobrazený je ako muž so ztoporeným penisom
Nebthet - uznávaná predovšetkým v meste On (Héliopolis - dnešný Tell Hasan). Dcéra boha zeme Geba a bohyne nebes Nuty. Sestra a manželka boha púšte Sutecha. Zviedla svojho brata Usira a mala s ním syna Anupa - ochráncu mrtvých. Nechbet - povodne bohyňou vojny. Spolu s bohyňou Vadžet chránili a symbolizovali Egypt. Bohyňa s podobou supice, ochránkyňa Horného Egypta
Neit - bohyňa vojny a umenia, ochránkyňa mesta Sai. Bohyňa Dolného Egypta. Neit mala kúzelnú moc a ochraňovala pred zlými snami.
Nut - bohyňa neba. Manžel brat Geb, deti Ré, Usir, Sutech, Eseta, Nebhet a Hor. Dcéra Šova a Tefnuty. Zobrazovaná je ako žena v predklonu oprená chodidly a dlanemi o zem. Jej symbolom sú hviezdy
Ptah - - boh stvoriteľ, partner lví bohyňe Sekhmet. Memfidský boh. Mumifikovaný holohlavý muž s božskou bradou a žezlom vas (symbol života, všemohúcnosti a stálosti). Neskor bol spojený so Sokarom - Ptah-Sokar. Prevtelený do byka Ápida (Hapi) - jeho posvätné zviera
Ré (Ra) - boh slnka. Zobrazovaný so sokoliou hlavou ozdobenou slnečným diskom. Matka Nut, otec pravdepodobne Geb. Nepriateľom je obrovský had - démon Apop (Apópis), s ktorým zvádza nekonečný boj a musí zdolávať jeho najrozličnejšie nástrahy, aby mohol plavať vo svojej loďke (slnko po oblohe). V priebehu nočného putovania je zobrazováný s baraniou hlavou. Slnečný boh z kterého slz vznikli luďia a zvieratá
Renenet - bohyňa detí
Sebek, Sobek - boh krokodýl, boh vody. Prinášal úrodu poliam a rastlinám
Sekhmet - bohyňa vojny, opak Hathor, spoločnica Ptaha spojovaná s lvicou a teplom púšte. Doprevádzala faraóna na vojnových výpravách. Neskor sa stala aj bohyňou medicíny, mohla však nemoc i privodit
Seth - brat a nepriateľ Usira, boh zla spojovaný s púšťou a temnotou
Sokar - boh mrtvých, pomáhal pri stavbe hrobiek a zádušných chrámov. Patron umelcov a remeselníkov, je vyobrazovaný ako sokol, alebo muž so sokoliou hlavou. Chránil večný odpočinok mrtvého
Sutech - boh mora, búrok a púští. Stal sa symbolom zla, kvoli zavraždeniu svojho brata Usira
Šov - otec Geb a Nuty, boh vzduchu a svetla. Syn boha Atuma
Tefnut - bohyňa vody. Sestra a žena Šova. Bola zobrazována ako žena s hlavou lva
Thovt - boh múdrosti, ved a umenia, spravedlivosti, písma, rečí a medicíny. Spojovaný bol s opicou a vtákom Ibisom. Považovaný bol za srdce a jazyk boha Ré. Zúčastnil sa obriadu "váženia srdca". Zobrazoaný bol so srpom mesiaca, pretože bol povodne uznávaný ako boh mesiaca
Usir (Osiris) - vládca podsvetia a pán mrtvých. Zavraždený bratom Sutechom. So svojou ženou Esetou (Isis) mali syna Hóra. Boh vegetácie, smrti a znovuzrodenia
Vadžet - bohyňa znázorňovaná ako kobra - ureus. Ochránkyňa Dolného Eypta, symbolizovala kráľovskú moc a svetlo. Oko slnečního boha
Vešebt - Soška a dvojník-služobník zomrelého kráľa na onom svete

(c) 2008 Dovolenka Egypt

Tvorba web stránok zdarmaWebnode