Last Minute Egypt - Dovolenka Egypt

Faraóni Egypta

Faraón je titul používaný pre vládcu Egypta v hebrejskom a neskor aj v gréckom prostredí. V staršej literatúre se uvádza, že faraóni boli pokládaní za potomkov bohov a taktiež ako bohovia. Najslavnejší faraóni v Egypte boli z 18. dynastie. Zakladaťelom bol Amose. Správnym a náboženskym centrom sa staly Théby.

Faraóni boli vládci Horného a Dolného Egypta, kráľovia s neomedzenou mocou. Faraón bol pozemským synom boha Re, najvyššieho zo všetkých bohov. Bol považovaný za žijúceho Hora a uctievaný bol ako boh. Symbolom faraóna bola dvojitá kráľovská koruna, ktorá symbolizovala Horný a Dolný Egypt. Biela časť znamenala Horný a červená Dolný Egypt. Po smrti faraóna bolo jeho telo balzamované (mumifikované) a uložené bolo do sarkofágu. Mumifikácia bol zložitý proces, ktorý pripravil faraóna na posmrtný život. Faraóni boli ukládaní do hrobky s bohatou pohrebnou výbavou.

Najznámejší faraóni

Hatšepsut

Hatšepsut: žena-faraón vládla ako piaty vládca 18. dynastie. K moci sa dostala ako regentka svojho, vtedy ešte nedospelého, syna Thutmosa III., no neskor sa vlády odmietla vzdať. Hatšepsut podnikala veľkolepé obchodné výpravy do krajiny Punt (dnešné Somálsko), no jej najslávnejším počinom je postavenie chrámu Džeser-džeseru.

Thutmose III.

Thutmose III. je považovaný za najvetšieho bojovníka v dejinách Egypta. Podnikol 17 vojenských výprav a posunul hranice svojej krajiny až za Lýbiu, Núbiu a dokonca až za rieku Eufrat. Tiež sa venoval staviteľskej činnosti. Je autorom veľkého množstva chrámov a prispel veľkou mierou k rozšíreniu Karnackého chrámu.

Amenhotep IV.

Amenhotep IV bol desiatý kráľ 18. dynastie a je viac známý ako Achnaton. Hovorilo sa o nom ako o „kacírskom kráľovi“, pretože uskutečnil veľké náboženské reformy, ktoré plne ignorovali tisícročnú tradíciu. Spočívali v zákazu mnohobožstva a prikazovali uctievať jediného boha, slnečného Atona. Kráľ dal k pocte svojmu bohovi vybudovať dokonca nové mesto – Achetaton (dnešný El-Amarna). Po faraónovej smrti, ktorého ženou bola vraj najkrajšia žena staroveku – Nefertiti, všetko sa potom vrátilo k starým poriadkom.

Tutanchamon

Tutanchamon bol nevýznamný panovník, ktorý usedol na tron už ako dieta, no vryl se do pameti ľudom po celom svete, až po objavu jeho nevykradenej hrobky v Údolí kráľov – Howardom Carterom v novembri roku 1922. Hrobka obsahovala okrem sarkofágu s kráľovou múmiou fascinujúci poklad, z ktorého snaď najznámějším artefaktom je zlatá posmrtná maska. Tu si spolu s dalšími predmetmi možete uvidieť v Káhirskom muzeu.

Ramesse II.

Ramesse II bol tretí panovník 19. dynastie a preslávil sa svojími vojnami s Chetitmi o bývalé egyptské državy: Sýriu a Palestínu. Najslavnejšou z jeho bitiev je zaiste vojna u Kadeša, ktorá viedla k podpísaniu najstaršej mierovej zmluvy na svete. Veľký obdiv Ramesse si vydobil za svoju staviteľskú činnosť. Postavil množstvo chrámov, zakládal nové mestá a zvelebovaľ tie staré.

(c) 2008 Dovolenka Egypt

Tvorba web stránok zdarmaWebnode